Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Quang Hưng

Ngày thành lập: 12-01-2017

Địa chỉ: Tiểu khu 12, Thị Trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 2802441330
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Quang Hưng
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Mai Nguyên Ngọc

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Nông Lâm Nghiệp Quang Hưng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

CÔNG TY TNHH HỒNG NHÃ
Địa chỉ: Thửa đất số 1217, Tờ bản đồ số 7, Khu phố Tân Hội, PhườngTân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Mã số thuế:

3702536598

Bình Dương

Ngày thành lập: 21/02/2017