Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Quang Hưng

Ngày thành lập: 12-01-2017

Địa chỉ: Tiểu khu 12, Thị Trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 2802441330
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Quang Hưng
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Mai Nguyên Ngọc

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Nông Lâm Nghiệp Quang Hưng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính