Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quảng Đông- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ K&C VIỆT NAM TẠI THANH HÓA
Địa chỉ: Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Đông Quang 1, Xã Quảng Đông , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Dai Lo Vo Nguyen Giap, Dong Quang 1, Quang Dong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10/11/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THĂNG LONG 68
Địa chỉ: Lô A40, MBQH 8192, thôn Đông Nghĩa, Xã Quảng Đông , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Lo A40, Mbqh 8192, Dong Nghia Hamlet, Quang Dong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13/06/2017

Công Ty TNHH Kyna
Địa chỉ: Đông Quang 2 - Xã Quảng Đông - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Dong Quang 2, Quang Dong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28-10-2016