Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Vinh- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

UBND xã Đông Vinh
Địa chỉ: Văn Khê - Đông Vinh TP.Thanh Hóa - Xã Đông Vinh - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29-12-2008