Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thạch Thành- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Mtv Y Tế Đức Chính
Địa chỉ: Thôn Quảng Yên, Xã Thạch Quảng, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Quang Yen Hamlet, Thach Quang Commune, Thach Thanh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Thạch Quảng, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07-11-2018

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 22
Địa chỉ: TT Kim Tân, Thị trấn Kim Tân , Huyện Thạch Thành , Thanh Hoá
Address: Tt Kim Tan, Thi Tran Kim Tan, Thach Thanh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/04/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp