Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Quan Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Công Nghiệp Đũa Hợp Thuận
Địa chỉ: Bản Chăm, Xã Xuân Phú, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ban Cham, Xuan Phu Commune, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Xuân Phú, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-07-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH
Địa chỉ: Bản Chiềng, Xã Nam Động , Huyện Quan Hoá , Thanh Hoá
Address: Ban Chieng, Nam Dong Commune, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Động, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05/01/2018

Công Ty TNHH Dvtm Thoa Thạo
Địa chỉ: Khu 5, Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Khu 5, Quan Hoa Town, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29-09-2017

Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Hạnh Nguyễn
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Bản Chăm - Xã Xuân Phú - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá
Address: Cum Cong Nghiep Ban Cham, Xuan Phu Commune, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Xuân Phú, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23-11-2016

CÔNG TY TNHH MTV TÁM HỒNG
Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Mạnh Tám, khu phố 1, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá
Address: Nha Ong Do Manh Tam, Quarter 1, Quan Hoa Town, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán mô tô, xe máy (Sale of motors and motorcycles)

Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01/09/2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp