Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Công Ty TNHH Huyền Trang Shop
Địa chỉ: SN 16, Ngõ 1, đường Lê Chí Trực, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 16, Lane 1, Le Chi Truc Street, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-12-2018

CÔNG TY TNHH TM DUY TÙNG
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Sao Vàng , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Khu 2, Sao Vang Town, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05/12/2018

CÔNG TY TNHH DVTM NAM PHONG
Địa chỉ: Thôn Lương Quán, Xã Hoằng Lương , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Luong Quan Hamlet, Hoang Luong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoằng Lương, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05/12/2018