Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Nông Cống- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH GIANG HUY - GH
Địa chỉ: Thôn Mỹ Phong, Xã Yên Mỹ , Huyện Nông Cống , Thanh Hoá
Address: My Phong Hamlet, Yen My Commune, Nong Cong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12/12/2018

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ LONG NGA
Địa chỉ: Thôn Thắng Long, Xã Trung Chính , Huyện Nông Cống , Thanh Hoá
Address: Thang Long Hamlet, Trung Chinh Commune, Nong Cong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Trung Chính, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12/12/2018

CÔNG TY TNHH ANH LỰC PHÁT
Địa chỉ: Thôn Lăng Thôn, Xã Vạn Thắng , Huyện Nông Cống , Thanh Hoá
Address: Lang Thon Hamlet, Van Thang Commune, Nong Cong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Vạn Thắng, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12/12/2018

Công Ty TNHH Hoan Duy
Địa chỉ: Thôn Ngọ Thượng, Xã Thăng Bình, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ngo Thuong Hamlet, Thang Binh Commune, Nong Cong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (Cultivation, mixed farming)

Xã Thăng Bình, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-12-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẮC DŨNG
Địa chỉ: Thôn Thọ Đông, Xã Thăng Thọ , Huyện Nông Cống , Thanh Hoá
Address: Tho Dong Hamlet, Thang Tho Commune, Nong Cong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 31/10/2018

CÔNG TY TNHH MAY HGP
Địa chỉ: Thôn Thọ Thượng, Xã Thăng Thọ , Huyện Nông Cống , Thanh Hoá
Address: Tho Thuong Hamlet, Thang Tho Commune, Nong Cong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 30/10/2018

Công Ty TNHH Hoàn Cẩn
Địa chỉ: Thôn Phú Đa, Xã Công Bình, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Phu Da Hamlet, Cong Binh Commune, Nong Cong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Công Bình, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp