Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Nga Sơn- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TRƯỜNG HẢI
Địa chỉ: xóm 04, Xã Nga Hưng , Huyện Nga Sơn , Thanh Hoá
Address: Hamlet 04, Nga Hung Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nga Hưng, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17/12/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG THUẬN
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nga Yên , Huyện Nga Sơn , Thanh Hoá
Address: Hamlet 5, Nga Yen Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10/12/2018

Công Ty TNHH Tm Xây Dựng Tấn Lộc
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nga Thái, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 5, Nga Thai Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nga Thái, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04-12-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN HẢO
Địa chỉ: Số nhà 245 Tiểu khu Ba Đình 1, Thị trấn Nga Sơn , Huyện Nga Sơn , Thanh Hoá
Address: No 245 Tieu Khu Ba Dinh 1, Nga Son Town, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH DV & TM SONG ANH
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nga Mỹ , Huyện Nga Sơn , Thanh Hoá
Address: Hamlet 4, Nga My Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Nga Mỹ, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19/10/2018

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MẠNH DŨNG TL
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Dũng, xóm 2, Xã Nga Mỹ , Huyện Nga Sơn , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Xuan Dung, Hamlet 2, Nga My Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Nga Mỹ, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16/10/2018

CÔNG TY TNHH TMDV BÌNH MINH
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nga Mỹ, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 2, Nga My Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Nga Mỹ, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/08/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Toản Hương
Địa chỉ: Nhà Ông Mai Huy Toản, xóm 7, Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ong Mai Huy Toan, Hamlet 7, Nga Yen Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 30-07-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỊNH VƯỢNG 86
Địa chỉ: SN 69, đường Lê Thị Hoa, Thị trấn Nga Sơn , Huyện Nga Sơn , Thanh Hoá
Address: No 69, Le Thi Hoa Street, Nga Son Town, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/07/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp