Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH CHÍNH DUNG
Địa chỉ: Nhà ông Trương Đức Chính, thôn Lương Quán, Xã Hoằng Lương , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã Hoằng Lương, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13/11/2017