Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hậu Lộc- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH QUÂN VINH
Địa chỉ: Đội 7, Xã Hoa Lộc , Huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá
Address: Hamlet 7, Hoa Loc Commune, Hau Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Hoa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05/10/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI TRUNG NGỌC
Địa chỉ: Thôn Phú Cường, Xã Lộc Tân , Huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá
Address: Phu Cuong Hamlet, Loc Tan Commune, Hau Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Lộc Tân, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14/09/2018

Công Ty TNHH 1tv Lân Oanh
Địa chỉ: Thôn Thành Lập, Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thanh Lap Hamlet, Ngu Loc Commune, Hau Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-08-2018

Công Ty TNHH Hà Miện
Địa chỉ: Thôn Thành Lập, Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thanh Lap Hamlet, Ngu Loc Commune, Hau Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-08-2018

CÔNG TY TNHH 1 TV HÙNG MINH
Địa chỉ: Thôn Thắng Phúc, Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thang Phuc Hamlet, Ngu Loc Commune, Hau Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10/08/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ DU HỌC TẤN HƯỜNG
Địa chỉ: Thôn Minh Thọ, Xã Minh Lộc , Huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá
Address: Minh Tho Hamlet, Minh Loc Commune, Hau Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/07/2018

CÔNG TY TNHH MTV MINH THẮNG
Địa chỉ: Thôn Thái Hòa, Xã Hưng Lộc , Huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá
Address: Thai Hoa Hamlet, Hung Loc Commune, Hau Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hưng lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13/07/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp