Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hà Lâm- Huyện Hà Trung- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Sxtm Xuân Hòa
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Hà Lâm, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 8, Ha Lam Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hà Lâm, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07-05-2018

Công Ty TNHH Đại Lộc
Địa chỉ: Nhà bà Đường Thị Đài, Xóm Đắc Thắng - Xã Hà Lâm - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Nha Ba Duong Thi Dai, Dac Thang Hamlet, Ha Lam Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hà Lâm, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23-09-2005

Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ và dạy nghề Hải Oanh
Địa chỉ: Thôn 4, xã Hà Lâm - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Hamlet 4, Ha Lam Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hà Lâm, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18-09-2013

Công ty TNHH Thanh Ninh
Địa chỉ: Thôn Bắc Thắng- xã Hà Lâm - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Bac Thang Hamlet, Ha Lam Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Hà Lâm, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-09-2004