Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đông Sơn- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH HOÀN CHÂU
Địa chỉ: Thôn Ngọc Tính, Xã Đông Thanh , Huyện Đông Sơn , Thanh Hoá
Address: Ngoc Tinh Hamlet, Dong Thanh Commune, Dong Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Đông Thanh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH SƠN HOÀNG 36
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đông Hoàng , Huyện Đông Sơn , Thanh Hoá
Address: Hamlet 9, Dong Hoang Commune, Dong Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/10/2018

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN VŨ XUÂN
Địa chỉ: Khu phố Phúc Hậu, Thị trấn Rừng Thông , Huyện Đông Sơn , Thanh Hoá
Address: Phuc Hau Quarter, Rung Thong Town, Dong Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/10/2018

CÔNG TY TNHH NAM SEN
Địa chỉ: Khu phố Xuân Lưu, Thị trấn Rừng Thông , Huyện Đông Sơn , Thanh Hoá
Address: Xuan Luu Quarter, Rung Thong Town, Dong Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/10/2018

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Địa chỉ: Khu phố Toàn Tân, Thị trấn Rừng Thông , Huyện Đông Sơn , Thanh Hoá
Address: Toan Tan Quarter, Rung Thong Town, Dong Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19/10/2018

CÔNG TY TNHH XD & TM TÂM ĐỨC
Địa chỉ: Nhà ông Lê Trung Tuấn, xóm Cầu Lăng Mới, Xã Đông Nam , Huyện Đông Sơn , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Trung Tuan, Cau Lang Moi Hamlet, Dong Nam Commune, Dong Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường bộ (Construction of road works)

Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH MAY THẮNG HẠNH
Địa chỉ: Thôn Phúc Hậu, Thị trấn Rừng Thông , Huyện Đông Sơn , Thanh Hoá
Address: Phuc Hau Hamlet, Rung Thong Town, Dong Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp