Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cẩm Thủy- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Mtv Tre Quang Minh
Địa chỉ: Thôn Đồng Chạ, Xã Cẩm Phong, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Dong Cha Hamlet, Cam Phong Commune, Cam Thuy District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Cẩm Phong, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-11-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nông Nghiệp Hùng Thương
Địa chỉ: Thôn Hoàng Giang, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hoang Giang Hamlet, Cam Son Commune, Cam Thuy District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp