Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Công Ty TNHH Mtv Tm Tiến Tuyết
Địa chỉ: Thôn Quan Nội 5, Xã Hoằng Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Quan Noi 5 Hamlet, Hoang Anh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hoằng Anh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-12-2018

CÔNG TY TNHH CƯỜNG THẢO VĨNH THỊNH
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Vĩnh Thịnh , Huyện Vĩnh Lộc , Thanh Hoá
Address: Hamlet 6, Vinh Thinh Commune, Vinh Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14/12/2018

Công Ty TNHH Tiết Cảnh Quỳnh Hương
Địa chỉ: Thôn Xuân Giai, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Xuan Giai Hamlet, Vinh Tien Commune, Vinh Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-12-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tư Vấn Việt Bắc
Địa chỉ: SN 155 Bào Ngoại, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 155 Bao Ngoai, Dong Huong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-12-2018

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Bình Vân
Địa chỉ: Quốc lộ 217, xóm Đoài, Xã Vĩnh Hùng, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Highway 217, Doai Hamlet, Vinh Hung Commune, Vinh Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Hùng, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-12-2018

Công Ty TNHH Khánh Anh Sct
Địa chỉ: Thôn Bột Thượng, Xã Xuân Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Bot Thuong Hamlet, Xuan Son Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Xuân Sơn, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-12-2018

CÔNG TY TNHH GIANG HUY - GH
Địa chỉ: Thôn Mỹ Phong, Xã Yên Mỹ , Huyện Nông Cống , Thanh Hoá
Address: My Phong Hamlet, Yen My Commune, Nong Cong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp