Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trà Phúc Khánh

Ngày thành lập: 05-01-2017

Địa chỉ: Xóm Soi Vàng , Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế 4601326010
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trà Phúc Khánh
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Hạnh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại & Dịch Vụ Trà Phúc Khánh

Doanh nghiệp tại Thái Nguyên