Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Thịnh- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ MINH HƯNG PHÁT
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Tân Thịnh , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: To 5, Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 05/04/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp