Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tùng Trúc Trúc

Ngày thành lập: 11-07-2017

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế 4601343351
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Tùng Trúc Trúc
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp tại Thái Nguyên