Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp An Huy Sông Thao

Ngày thành lập: 09-01-2017

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế 4601326194
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp An Huy Sông Thao
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Hữu Thành

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Nông Nghiệp An Huy Sông Thao

Doanh nghiệp tại Thái Nguyên