Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Quang Trung- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐỒ CŨ THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Nhà số 33, đường Đê Nông Lâm, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 05/08/2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp