Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phan Đình Phùng- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế New Era
Địa chỉ: Tổ 17, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: To 17, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 22-10-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH BÌNH
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phan Đình Phùng , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: To 1, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 22/08/2018

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CHC THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Số nhà 408, Tổ 32, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: So, Nha, 408, To, 32, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03/08/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ MINH THÀNH
Địa chỉ: Tổ 36, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: To 36, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17/07/2018

Công Ty TNHH Klc Tư Vấn Và Xây Dựng
Địa chỉ: Số nhà 407 đường Phan Đình Phùng, tổ 25, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No Nha 407 Duong Phan Dinh Phung, To 25, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp