Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viên Mắt Sài Gòn Thái Nguyên - Medic

Ngày thành lập: 10-10-2018

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà số 142, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Ngành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

Mã số thuế 4601525376
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Bệnh Viên Mắt Sài Gòn Thái Nguyên - Medic
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Văn Cường

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Bệnh Viên Mắt Sài Gòn Thái Nguyên - Medic

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính