Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Đẩu Tư Phát Triển Thương Mại Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07-06-2018

Địa chỉ: Tổ 20, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế 4601518594
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Đẩu Tư Phát Triển Thương Mại Thái Nguyên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Hoàng Long

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Đẩu Tư Phát Triển Thương Mại Thái Nguyên

Doanh nghiệp tại Thái Nguyên