Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Trung Hội- Huyện Định Hóa- Thái Nguyên

Công Ty TNHH An Hợp Phát
Địa chỉ: Xóm Quán Vuông 2 - Xã Trung Hội - Huyện Định Hoá - Thái Nguyên
Address: Quan Vuong 2 Hamlet, Trung Hoi Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Trung Hội, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 24-03-2010

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Đạt
Địa chỉ: xóm đoàn kết 1 - Xã Trung Hội - Huyện Định Hoá - Thái Nguyên
Address: Doan Ket 1 Hamlet, Trung Hoi Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Trung Hội, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30-10-2007

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Hằng
Địa chỉ: phố 2, Quán Vuông - Xã Trung Hội - Huyện Định Hoá - Thái Nguyên
Address: Street 2, Quan Vuong, Trung Hoi Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Trung Hội, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 24-02-2006