Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Long Quỳnh Thái Nguyên

Ngày thành lập: 06-01-2017

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 4601326074
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Long Quỳnh Thái Nguyên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Long Quỳnh Thái Nguyên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính