Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Định Biên- Huyện Định Hóa- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Nghĩa Mầu
Địa chỉ: Xóm Gốc Thông - Xã Định Biên - Huyện Định Hoá - Thái Nguyên
Address: Goc Thong Hamlet, Dinh Bien Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Định Biên, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-05-2015