Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bình Yên- Huyện Định Hóa- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Viễn Thông Atk
Địa chỉ: Xóm Yên Thông , Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Yen Thong Hamlet, Binh Yen Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Bình Yên, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 12-07-2017

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sơn
Địa chỉ: Xóm Yên Thông, xã Bình Yên. - Huyện Định Hoá - Thái Nguyên
Address: Yen Thong Hamlet, Binh Yen. Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Bình Yên, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-02-2004

ủy ban nhân dân xã Bình Yên
Địa chỉ: Bình Yên - Huyện Định Hoá - Thái Nguyên
Address: Binh Yen, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Bình Yên, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04-08-2009

Công Ty TNHH Chè Bình Yên
Địa chỉ: Thôn Đá Bay - Xã Bình Yên - Huyện Định Hoá - Thái Nguyên
Address: Da Bay Hamlet, Binh Yen Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Bình Yên, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-06-2003