Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Minh Quang Thái Nguyên

Ngày thành lập: 27-03-2017

Địa chỉ: Phố Tân Thành, Thị Trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế 4601330031
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Minh Quang Thái Nguyên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thế Chung

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Minh Quang Thái Nguyên

Doanh nghiệp tại Thái Nguyên