Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Toàn Thắng Đại Từ

Ngày thành lập: 05-01-2017

Địa chỉ: Xóm Hà Thái, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế 4601326035
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Toàn Thắng Đại Từ
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Văn Thắng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Toàn Thắng Đại Từ

Doanh nghiệp tại Thái Nguyên