Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sx Tm&dv Nam Tiến Phong

Ngày thành lập: 05-01-2017

Địa chỉ: Tổ dân phố, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế 4601325987
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Sx Tm&dv Nam Tiến Phong
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Công Nghĩa

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sx Tm&dv Nam Tiến Phong

Doanh nghiệp tại Thái Nguyên