Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hlt Thái Nguyên

Ngày thành lập: 06-01-2017

Địa chỉ: Số 130, tổ dân phố Hợp Thành, Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Ngành nghề chính: Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Mã số thuế 4601326042
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Hlt Thái Nguyên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Hứa Thị Thanh Loan

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hlt Thái Nguyên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Hlt Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 130, tổ dân phố Hợp Thành, Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601326042

Thái Nguyên

Ngày thành lập: 06-01-2017