Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dv & Tm Sao Thái Dương

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Tổ dân phố Đồi , Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 4601326229
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Dv & Tm Sao Thái Dương
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Dương Thị Phương Thảo

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dv & Tm Sao Thái Dương

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính