Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Himax Tlc Việt Nam

Ngày thành lập: 09-01-2017

Địa chỉ: Tổ dân phố Đình, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Ngành nghề chính: Cho thuê xe có động cơ

Mã số thuế 4601326028
Tên v.tắt/giao dịch Himax Tlc Viet Nam Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Chí Phú

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Himax Tlc Việt Nam

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính