Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Minh Lãng- Huyện Vũ Thư- Thái Bình

Công Ty TNHH Duy Thành
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Tiến Đạt, đường 223, Thôn Phù Lôi - Xã Minh Lãng - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 15-01-2008