Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Minh Lãng- Huyện Vũ Thư- Thái Bình

Công Ty TNHH Jiho Vina
Địa chỉ: Lô CN1, cụm công nghiệp Minh Lãng, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Lo Cn1, Cum Cong Nghiep Minh Lang, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 01-10-2018

Công Ty TNHH Gỗ Hồng Sơn
Địa chỉ: Nhà ông Sơn, thôn Thanh Trai, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Son, Thanh Trai Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 02-05-2018

Công Ty TNHH Nhựa Minh Châu
Địa chỉ: Nhà ông Dung, thôn Phù Lôi, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Dung, Phu Loi Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (Producing products from plastic)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-04-2018

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Sen Việt
Địa chỉ: Nhà bà Đỗ Thị Quyên, xóm 2, thôn Súy Hãng, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Do Thi Quyen, Hamlet 2, Suy Hang Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-04-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Ngọc Diễm
Địa chỉ: Nhà ông Diễm, thôn Thanh Trai, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Diem, Thanh Trai Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 28-07-2017

Công Ty TNHH Sanwa Tb
Địa chỉ: Nhà ông Điệp, thôn Lại Xá, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Diep, Lai Xa Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 24-04-2017

Công Ty TNHH Agigom
Địa chỉ: Nhà ộng Mạnh, thôn Bùi Xá, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Manh, Bui Xa Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 15-12-2016

Công Ty TNHH Duy Thành
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Tiến Đạt, đường 223, Thôn Phù Lôi - Xã Minh Lãng - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Tien Dat, Street 223, Phu Loi Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 15-01-2008

Công Ty TNHH Trần Phát
Địa chỉ: Thôn Thanh Nội - Xã Minh Lãng - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Thanh Noi Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 20-11-2009

Công Ty TNHH Nguyễn Thị Quỳnh
Địa chỉ: Nhà bà Quỳnh, thôn Lại Xá - Xã Minh Lãng - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Nha Ba Quynh, Lai Xa Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 17-02-2016

Công Ty TNHH Creative Source Việt Nam
Địa chỉ: Lô CN2 và CN3 diện tích 71.744,3m2, cụm công nghiệp Minh Lãn - Xã Minh Lãng - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Lo Cn2 Va Cn3 Dien Tich 71.744, 3 M2, Cum Cong Nghiep Minh Lan, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giày, dép (Producing footwear)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 18-01-2016

Công Ty TNHH Linh Hoàng Phát
Địa chỉ: Nhà ông Hoàn, thôn Thanh Trai - Xã Minh Lãng - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Nha Ong Hoan, Thanh Trai Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 27-07-2015

Công Ty TNHH Xây Dựng Minh Lãng
Địa chỉ: Nhà bà Phạm Thị Bích Ngọc, thôn Phù Lôi - Xã Minh Lãng - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Nha Ba Pham Thi Bich Ngoc, Phu Loi Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 17-11-2014