Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vũ Thư- Thái Bình

Công Ty TNHH Hkchem
Địa chỉ: Thuê nhà riêng của bà Phạm Thị Sáu, Thôn Bắc Sơn, Xã Tự Tân, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Xã Tự Tân, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 06-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp