Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vân Trường- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

MST XLCT xã Vân Trường
Địa chỉ: Xã Vân Trường - Xã Vân Trường - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Van Truong Commune, Van Truong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Công Ty TNHH Xăng Dầu Khang Anh
Địa chỉ: Nhà bà Hương, Thôn Rạng Đông - Xã Vân Trường - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ba Huong, Rang Dong Hamlet, Van Truong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 06-11-2014

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phú Trường An
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Quang Sâm, thôn Quân Bác Đông - Xã Vân Trường - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Quang Sam, Quan Bac Dong Hamlet, Van Truong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 26-02-2014