Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tây Sơn- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH Yyu Lê Tình
Địa chỉ: Nhà bà Nga, thôn Nam Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Nga, Nam Son Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 09-07-2018

CÔNG TY TNHH PRIMA
Địa chỉ: Nhà ông Duy, thôn Đông Sơn, Xã Tây Sơn , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: Nha Ong Duy, Dong Son Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 28/03/2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Tài Chính 68
Địa chỉ: Nhà bà Nga, thôn Nam Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Nga, Nam Son Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-11-2017

Công Ty TNHH Hdp
Địa chỉ: Nhà bà Nga, thôn Nam Sơn - Xã Tây Sơn - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ba Nga, Nam Son Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 16-11-2016

MST XLCT xã Tây Sơn
Địa chỉ: Xã Tây Sơn - Xã Tây Sơn - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Tay Son Commune, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC TRƯỜNG THÀNH
Địa chỉ: Nhà ông Toán, thôn Đông Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ong Toan, Dong Son Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 07/04/2016

Công Ty TNHH Đại Minh Châu
Địa chỉ: Lô đất diện tích 10.006m2, KCN Tiền Hải, Thôn Nam Sơn - Xã Tây Sơn - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Lo Dat Dien Tich 10.006m2, Tien Hai Industrial Zone, Nam Son Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 26-06-2007

Công Ty TNHH Mai Phước Quỳnh
Địa chỉ: Nhà ông Phước, Xóm 4, Thôn Nam Sơm - Xã Tây Sơn - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Phuoc, Hamlet 4, Nam Som Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 07-07-2015