Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phương Công- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

MST XLCT xã Phương Công
Địa chỉ: Xã Phương Công - Xã Phương Công - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Phuong Cong Commune, Phuong Cong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Tiền Hải
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Mạnh Hồi, Xóm 5 - Xã Phương Công - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Manh Hoi, Hamlet 5, Phuong Cong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 24-05-2013

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Thiên Hoàng
Địa chỉ: Nhà ông Thể, Thôn Phương Trạch Đông - Xã Phương Công - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong The, Phuong Trach Dong Hamlet, Phuong Cong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 11-10-2012

DNTN Nguyễn Xuân Đoàn
Địa chỉ: Thôn Cổ Rồng, xã Phương Công - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Co Rong Hamlet, Phuong Cong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 07-11-2007