Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nam Trung- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hưng Phát
Địa chỉ: Nhà Ông Trần Quốc Hưng, Thôn Ái Quốc, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Tran Quoc Hung, Ai Quoc Hamlet, Nam Trung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy chuyên dụng khác (Producing other specialized machines)

Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 17-09-2018

Công Ty TNHH Anghua
Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Xuân Khương, thôn Đông Phú, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Do Xuan Khuong, Dong Phu Hamlet, Nam Trung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 28-08-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Hải Minh
Địa chỉ: Nhà ông Minh, thôn Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Minh, Doc Lap Hamlet, Nam Trung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 02-08-2017

Công Ty TNHH Viễn Thông Quang Sinh
Địa chỉ: Nhà ông Sinh, thôn Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Sinh, Doc Lap Hamlet, Nam Trung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 31-07-2017

CHI NHÁNH TẠI THÁI BÌNH - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG BẢO TÍN
Địa chỉ: 221B, Thôn Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: 221b, Doc Lap Hamlet, Nam Trung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 01/09/2016

MST XLCT xã Nam Trung
Địa chỉ: Xã Nam Trung - Xã Nam Trung - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Trung Commune, Nam Trung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016