Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nam Thắng- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH Xuân Hồng
Địa chỉ: Nhà ông Đào Văn Hồng, thôn Nam Đồng Bắc - Xã Nam Thắng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 07-12-2010