Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nam Cường- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Viết Duy
Địa chỉ: Thôn Đức Cường (Nhà ông Trị), Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Duc Cuong (Nha Ong Tri) Hamlet, Nam Cuong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 06-01-2017

MST XLCT xã Nam Cường
Địa chỉ: Xã Nam Cường - Xã Nam Cường - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Cuong Commune, Nam Cuong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Công Ty TNHH Giống Thuỷ Sản Hải Long
Địa chỉ: Thửa đất diện tích 3.843,2m2, Thôn Đức Cường - Xã Nam Cường - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Thua Dat Dien Tich 3.843, 2 M2, Duc Cuong Hamlet, Nam Cuong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giống thuỷ sản (Production of aquatic seeds)

Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 16-07-2008