Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Đức Phương

Ngày thành lập: 10-05-2018

Địa chỉ: Nhà ông Phương, xóm 4, Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Mã số thuế 1001135643
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Đức Phương
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Mai Trần Phương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Tổng Hợp Đức Phương

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính