Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Lâm- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

MST XLCT xã Đông Lâm
Địa chỉ: Xã Đông Lâm - Xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Lam Commune, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Công Ty TNHH Giáo Dục A&T
Địa chỉ: Nhà ông Dương, thông Thanh Tây - Xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Duong, Thong Thanh Tay, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 28-12-2015

Công Ty TNHH Sứ Hoàng Lâm
Địa chỉ: Nhà bà Tuyết, Thôn Thanh Tây - Xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ba Tuyet, Thanh Tay Hamlet, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác (Producing other ceramic products)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 19-11-2015

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thái Bình Tại Tiền Hải
Địa chỉ: Khu đất số 2, tờ bản đồ số 02/2010/TLĐC diện tích 9276,6m2 t - Xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Khu Dat So 2, To Ban Do So 02/2010/tldc Dien Tich 9276, 6m2 T, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (Producing cement, lime and gypsum)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 19-10-2015

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Thiếp Mơ
Địa chỉ: Nhà ông Thiêm, thôn Nho Lâm Đông - Xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Thiem, Nho Lam Dong Hamlet, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 22-05-2015

Phòng Khám Đa khoa Hoàng Lâm
Địa chỉ: Xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa (Activities of general and specialized medical establishments)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-12-2011

Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Minh
Địa chỉ: Thôn Thanh Tây - Xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Thanh Tay Hamlet, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 10-06-2010

Công ty TNHH thương mại Yến Trinh
Địa chỉ: Thôn Thanh Tây, xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Thanh Tay Hamlet, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 26-05-2009