Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH Hdp
Địa chỉ: Nhà bà Nga, thôn Nam Sơn - Xã Tây Sơn - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 16-11-2016