Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mành Rèm Bảo Phúc

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Lô 49, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Mã số thuế 1001109315
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mành Rèm Bảo Phúc
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Phạm Thị Phúc

Doanh nghiệp tại Thái Bình