Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Tân

Ngày thành lập: 21-07-2010

Địa chỉ: Nhà ông Đinh Văn Tiến, Thôn Nghĩa Thắng - Xã Đông Hòa - Thành phố Thái Bình - Thái Bình
Address: Nha Ong Dinh Van Tien, Nghia Thang Hamlet, Dong Hoa Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt (Wholesale of silk, fibre and weaving fibre)

Mã số thuế 1000766607
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Thái Bình
Người đại diện Đinh Văn Tiến
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Nghĩa Thắng-Xã Đông Hòa-Thành phố Thái Bình-Thái Bình
Delegate address Nghia Thang Hamlet, Dong Hoa Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Môn bài
Cách tính thuế Khấu trừ
Điện thoại 0363.745.569

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Tân

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính