Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Quỳnh Phụ- Thái Bình

Công Ty TNHH Minco
Địa chỉ: Số nhà 01, ngõ 336, đường Nguyễn Du, Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-11-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp