Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Điệp Nông- Huyện Hưng Hà- Thái Bình

CÔNG TY TNHH SX & TM RƯỢU QUANG THỌ
Địa chỉ: Nhà ông Thọ, thôn Duyên Nông, Xã Điệp Nông , Huyện Hưng Hà , Thái Bình
Address: Nha Ong Tho, Duyen Nong Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Boiling, refining and distilling various types of strong liquor)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 01/08/2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Điệp Nông
Địa chỉ: Nhà ông An, thôn Việt Yên, Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong An, Viet Yen Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-04-2018

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÚ ANH
Địa chỉ: Nhà ông Biên, thôn ái Quốc, Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình
Address: Nha Ong Bien, Ai Quoc Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 14/10/2016

Công Ty TNHH Trans Tha�I Bi�Nh
Địa chỉ: nha� ông Trâ�n Minh TuêÊ, thôn Đoa�i - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha� Ong Tra�n Minh Tuee, Doa�i Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây gia vị, cây dược liệu (Growing spices, herbs, perennials)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 26-05-2016

Công Ty TNHH Hường Dương
Địa chỉ: Nhà bà Đặng Thị Hiền, Thôn Hoàng Nông - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha Ba Dang Thi Hien, Hoang Nong Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 17-01-2014

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế Đông Hưng Hà
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Mười, Thôn Việt Yên 1 - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha Ong Tran Van Muoi, Viet Yen 1 Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 06-12-2013

Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thái Hà
Địa chỉ: Nhà ông Kết, thôn Việt Yên - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha Ong Ket, Viet Yen Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-05-2013

Công Ty TNHH Hoàng Nông Phát
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Dụng Bẩy, Thôn Việt Yên - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Dung Bay, Viet Yen Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Producing building materials from clay)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 07-05-2012

Công Ty Cổ Phần Hgs Hưng Hà
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Quất, Thôn Việt Yên - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha Ong Tran Van Quat, Viet Yen Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-01-2012

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Tuấn Anh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Công Lệ, Thôn Duyên Nông - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Cong Le, Duyen Nong Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 23-03-2011