Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đông Hưng- Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUANG DŨNG THÁI BÌNH
Địa chỉ: Nhà bà Hoàng Thị Quý, thôn Trung, Xã Đông Phương , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: Nha Ba Hoang Thi Quy, Trung Hamlet, Dong Phuong Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 12/12/2018

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TIẾN PHÚ
Địa chỉ: Lô số 12A - Chợ Đông Hưng, Thị trấn Đông Hưng , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: Lo So 12a - Cho Dong Hung, Dong Hung Town, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 19/11/2018

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NAM HIỀN
Địa chỉ: Nhà ông Cảnh, thôn Tế Quang, Xã Đông Vinh , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: Nha Ong Canh, Te Quang Hamlet, Dong Vinh Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Đông Vinh, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NGUYỄN NHƯ TUẤN ĐÔNG HƯNG
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Như Tuấn, thôn Anh Dũng, Xã Đông La , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Nhu Tuan, Anh Dung Hamlet, Dong La Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 15/10/2018

CÔNG TY TNHH Y TẾ QUANG HÀ
Địa chỉ: Nhà bà Liễu, xóm 2, thôn Đề Quang, Xã Nguyên Xá , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: Nha Ba Lieu, Hamlet 2, De Quang Hamlet, Nguyen Xa Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Nguyên Xá, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 24/09/2018

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG VIỆT NAM
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Quốc Chắn, xóm 4, thôn Phong Lôi Đông, Xã Đông Hợp , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: Nha Ong Pham Quoc Chan, Hamlet 4, Phong Loi Dong Hamlet, Dong Hop Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 19/09/2018

Công Ty TNHH Double Value
Địa chỉ: Nhà ông Lại Chí Công, tổ 7, Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Lai Chi Cong, To 7, Dong Hung Town, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 19-09-2018

Công Ty TNHH Hải Tình
Địa chỉ: Nhà bà Tình, thôn Tây Thượng Liệt, Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Tinh, Tay Thuong Liet Hamlet, Dong Tan Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-09-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG PHÚC
Địa chỉ: Nhà bà Huyền, thôn Nam, Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Huyen, Nam Hamlet, Dong Son Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Publishing of movies, video movies and TV programs)

Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 14/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp