Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Chè Minh Tân

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Bản Chậu, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
Mã số thuế 5500546773
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Chè Minh Tân
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Văn Cương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chè Minh Tân

Doanh nghiệp tại Sơn La