Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Nam Hùng Phù Yên

Ngày thành lập: 06-01-2017

Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La
Mã số thuế 5500546621
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Nam Hùng Phù Yên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Bình

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Hùng Phù Yên

Doanh nghiệp tại Sơn La